Loading...
ورق آلومینیومی 2019-11-14T13:26:31+03:30

Project Description

ورق آلومینیومی

تولید ورق آلومینیومی با عرض 35 سانتی متر تا 1 متر و ضخامت از 2 سانتی متر تا 20 سانتی متر به طول 2 متر با آلیاژ درخواستی .