Loading...
میلگرد و لوله 2019-11-13T16:50:59+03:30

Project Description

میلگرد و لوله

تولید میلگرد و لوله های آلومینیومی با آلیاژهای مورد درخواست از قطر 8 تا 340 میلیمتر